Communication

 

 

Schrijven, Politie Bijzondere Wetten

 

Geachte voorzitter,
 
Middels dit schrijven wil ik nogmaals uw aandacht vragen voor het in de circulaire WWM genoemde inlichtingenformulier.
 
Ons is inmiddels gebleken dat het bij een groot deel van de verlofhouders niet bekend is dat zij een dergelijk formulier in dienen te vullen. Dit leidt bij uw leden tot irritaties en bij ons tot onnodige vertraging. Immers, onvolledig ingevulde formulieren betekenen in feite een onvolledige aanvraag die wij niet aan kunnen nemen.
 
Hoewel de verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de geldende regels (en dus ook circulaire) m.i. bij de verlofhouder zelf ligt, voel ik toch de behoefte hier aandacht aan te besteden en u nogmaals te vragen het formulier onder de aandacht van uw leden te brengen. Het bedoelde inlichtingenformulier (bijalge C4 of C5) is onder andere te downloaden van de site van de KNSA, www.politie.nl of op www.overheid.nl. Als politie versturen wij dergelijke formulieren niet.
 
Daarnaast wil ik u bekend maken dat wij het tonen van wapens makkelijker willen maken. Met ingang van heden hoeft voor het tonen van een wapen geen afspraak meer te worden gemaakt, maar is het mogelijk om op zaterdagen in de oneven weken (beginnend op zaterdag 26 oktober) tussen 08:00 - 11:30 uur binnen te lopen aan ons bureau aan de Huizingalaan.

Telefoon 0623083127